Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Đơn đặt hàng

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số


Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0847.120.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
2 0829.780.456 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
3 0855.872.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
4 0847.401.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
5 0853.371.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
6 0842.470.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
7 0818.240.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
8 0818.917.456 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
9 0815.496.456 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
10 0846.265.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
11 0826.402.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
12 085.969.1456 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
13 0824.132.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
14 0826.437.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
15 0818.738.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
16 0855.974.456 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
17 0817.219.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
18 0814.318.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
19 0819.318.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
20 0815.984.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
21 0845.150.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
22 0857.351.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
23 0812.960.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
24 0842.528.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
25 0814.160.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
26 0815.318.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
27 0847.304.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
28 084.79.11.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
29 0827.001.456 350,000 đ 33
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
30 08.4477.2456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
31 0856.638.456 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
32 0812.836.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
33 0816.582.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
34 0847.107.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
35 08.5225.4456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
36 0829.478.456 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
37 08477.92.456 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
38 0826.150.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
39 0812.429.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
40 0826.319.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
41 08266.29.456 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
42 0815.638.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
43 084.77.31.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
44 0827.497.456 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
45 08477.36.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
46 0827.712.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
47 0825.674.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
48 0824.934.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
49 0852.370.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
50 0815.019.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
51 0854.650.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
52 0818.719.456 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
53 0828.526.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
54 0812.054.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
55 0812.154.456 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
56 0844.960.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
57 0812.719.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
58 0845.624.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
59 0818.210.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
60 08138.27.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
61 08166.38.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
62 08467.22.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
63 0816.359.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
64 0854.264.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
65 08266.05.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
66 0843.177.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
67 0846.796.456 350,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
68 0814.397.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
69 0825.026.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
70 0812.219.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
71 0856.314.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
72 0812.674.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
73 08239.64.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
74 0828.370.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
75 0842.605.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
76 0854.635.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
77 08588.96.456 350,000 đ 59
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
78 0814.39.0456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
79 08139.20.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
80 08198.52.456 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
81 0852.124.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
82 0854.859.456 350,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
83 0815.830.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
84 0817.708.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
85 0825.117.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
86 0826.029.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
87 0848.318.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
88 0847.218.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
89 0822.052.456 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
90 0813.219.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
91 0848.307.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
92 0849.736.456 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
93 0944.133.886 650,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
94 081.66888.17 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
95 082.89.89.007 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
96 083.6688.396 350,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
97 084.6868.126 120,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
98 081.8866.977 630,000 đ 60
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
99 082.8686.126 630,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
100 0826.8868.16 630,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
0847.120.456 350,000(đ) 37
Mua sim
0829.780.456 350,000(đ) 49
Mua sim
0855.872.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0847.401.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0853.371.456 350,000(đ) 42
Mua sim
0842.470.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0818.240.456 350,000(đ) 38
Mua sim
0818.917.456 350,000(đ) 49
Mua sim
0815.496.456 350,000(đ) 48
Mua sim
0846.265.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0826.402.456 350,000(đ) 37
Mua sim
085.969.1456 350,000(đ) 53
Mua sim
0824.132.456 350,000(đ) 35
Mua sim
0826.437.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0818.738.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0855.974.456 350,000(đ) 53
Mua sim
0817.219.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0814.318.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0819.318.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0815.984.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0845.150.456 350,000(đ) 38
Mua sim
0857.351.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0812.960.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0842.528.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0814.160.456 350,000(đ) 35
Mua sim
0815.318.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0847.304.456 350,000(đ) 41
Mua sim
084.79.11.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0827.001.456 350,000(đ) 33
Mua sim
08.4477.2456 350,000(đ) 47
Mua sim
0856.638.456 350,000(đ) 51
Mua sim
0812.836.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0816.582.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0847.107.456 350,000(đ) 42
Mua sim
08.5225.4456 350,000(đ) 41
Mua sim
0829.478.456 350,000(đ) 53
Mua sim
08477.92.456 350,000(đ) 52
Mua sim
0826.150.456 350,000(đ) 37
Mua sim
0812.429.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0826.319.456 350,000(đ) 44
Mua sim
08266.29.456 350,000(đ) 48
Mua sim
0815.638.456 350,000(đ) 46
Mua sim
084.77.31.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0827.497.456 350,000(đ) 52
Mua sim
08477.36.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0827.712.456 350,000(đ) 42
Mua sim
0825.674.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0824.934.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0852.370.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0815.019.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0854.650.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0818.719.456 350,000(đ) 49
Mua sim
0828.526.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0812.054.456 350,000(đ) 35
Mua sim
0812.154.456 350,000(đ) 36
Mua sim
0844.960.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0812.719.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0845.624.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0818.210.456 350,000(đ) 35
Mua sim
08138.27.456 350,000(đ) 44
Mua sim
08166.38.456 350,000(đ) 47
Mua sim
08467.22.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0816.359.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0854.264.456 350,000(đ) 44
Mua sim
08266.05.456 350,000(đ) 42
Mua sim
0843.177.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0846.796.456 350,000(đ) 55
Mua sim
0814.397.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0825.026.456 350,000(đ) 38
Mua sim
0812.219.456 350,000(đ) 38
Mua sim
0856.314.456 350,000(đ) 42
Mua sim
0812.674.456 350,000(đ) 43
Mua sim
08239.64.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0828.370.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0842.605.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0854.635.456 350,000(đ) 46
Mua sim
08588.96.456 350,000(đ) 59
Mua sim
0814.39.0456 350,000(đ) 40
Mua sim
08139.20.456 350,000(đ) 38
Mua sim
08198.52.456 350,000(đ) 48
Mua sim
0852.124.456 350,000(đ) 37
Mua sim
0854.859.456 350,000(đ) 54
Mua sim
0815.830.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0817.708.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0825.117.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0826.029.456 350,000(đ) 42
Mua sim
0848.318.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0847.218.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0822.052.456 350,000(đ) 34
Mua sim
0813.219.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0848.307.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0849.736.456 350,000(đ) 52
Mua sim
0944.133.886 650,000(đ) 46
Mua sim
081.66888.17 350,000(đ) 53
Mua sim
082.89.89.007 350,000(đ) 51
Mua sim
083.6688.396 350,000(đ) 57
Mua sim
084.6868.126 120,000(đ) 49
Mua sim
081.8866.977 630,000(đ) 60
Mua sim
082.8686.126 630,000(đ) 47
Mua sim
0826.8868.16 630,000(đ) 53
Mua sim
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website Sodidong.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Sodidong.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0339.337.337Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 

0824.210.888

0399.337.337

0799.004.004

 

Thời Gian Làm Việc

24/24

 

KHIẾU NẠI: 0799.004.004

 

Đăng bán sim

Hotline

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy

Tin tức

Chọn theo giá tiền

Chọn sim theo tỉnh

Tải bảng sim số đẹp

Tải bảng số riêng

Nhận báo giá
Copyright 2018 © sodidong.vn

Hotline: 0824.210.888 - 0339.337.337
0824.210.888