Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Đơn đặt hàng

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số


Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0846.251.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
2 0846.204.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
3 0852.480.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
4 0826.461.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
5 0854.601.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
6 0829.580.345 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
7 0818.314.345 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
8 0847.956.345 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
9 0814.024.345 350,000 đ 31
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
10 0846.019.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
11 0847.856.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
12 0842.673.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
13 0815.243.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
14 0817.084.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
15 0816.437.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
16 08586.97.345 350,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
17 0817.425.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
18 0817.847.345 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
19 0815.548.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
20 0859.221.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
21 0814.948.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
22 0825.071.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
23 0819.306.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
24 0812.648.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
25 0814.371.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
26 08168.47.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
27 0817.489.345 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
28 0842.983.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
29 08168.93.345 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
30 0813.405.345 350,000 đ 33
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
31 0829.403.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
32 0812.507.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
33 0856.380.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
34 0847.793.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
35 0847.593.345 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
36 0843.093.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
37 0843.473.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
38 0848.461.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
39 0859.261.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
40 0812.835.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
41 0849.661.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
42 0819.283.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
43 0815.165.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
44 0815.776.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
45 0828.165.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
46 084.2008.345 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
47 08228.25.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
48 08228.09.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
49 0853.138.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
50 08138.25.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
51 0826.967.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
52 0826.049.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
53 0814.306.345 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
54 0814.406.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
55 0814.536.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
56 0853.659.345 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
57 0825.930.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
58 0825.450.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
59 0814.256.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
60 08166.35.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
61 0814.175.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
62 0825.709.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
63 0815.478.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
64 08237.46.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
65 0814.758.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
66 0825.680.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
67 0849.683.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
68 0826.031.345 350,000 đ 32
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
69 0849.483.345 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
70 0827.528.345 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
71 0843.350.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
72 0845.093.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
73 0848.573.345 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
74 08186.25.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
75 0842.089.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
76 0843.285.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
77 0848.016.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
78 0842.527.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
79 0818.913.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
80 085.83.87.345 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
81 08586.21.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
82 08539.63.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
83 0852.806.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
84 0843.308.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
85 0819.475.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
86 0825.219.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
87 0828.051.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
88 0827.907.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
89 0814.617.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
90 08198.25.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
91 0842.065.345 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
92 0815.047.345 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
93 0852.397.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
94 0818.970.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
95 0823.573.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
96 0846.031.345 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
97 0859.125.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
98 0816.165.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
99 082.86.07.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
100 0845.169.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
0846.251.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0846.204.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0852.480.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0826.461.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0854.601.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0829.580.345 350,000(đ) 44
Mua sim
0818.314.345 350,000(đ) 37
Mua sim
0847.956.345 350,000(đ) 51
Mua sim
0814.024.345 350,000(đ) 31
Mua sim
0846.019.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0847.856.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0842.673.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0815.243.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0817.084.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0816.437.345 350,000(đ) 41
Mua sim
08586.97.345 350,000(đ) 55
Mua sim
0817.425.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0817.847.345 350,000(đ) 47
Mua sim
0815.548.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0859.221.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0814.948.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0825.071.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0819.306.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0812.648.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.371.345 350,000(đ) 36
Mua sim
08168.47.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0817.489.345 350,000(đ) 49
Mua sim
0842.983.345 350,000(đ) 46
Mua sim
08168.93.345 350,000(đ) 47
Mua sim
0813.405.345 350,000(đ) 33
Mua sim
0829.403.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0812.507.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0856.380.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0847.793.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0847.593.345 350,000(đ) 48
Mua sim
0843.093.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0843.473.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0848.461.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0859.261.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0812.835.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0849.661.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0819.283.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0815.165.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0815.776.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0828.165.345 350,000(đ) 42
Mua sim
084.2008.345 350,000(đ) 34
Mua sim
08228.25.345 350,000(đ) 39
Mua sim
08228.09.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0853.138.345 350,000(đ) 40
Mua sim
08138.25.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0826.967.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0826.049.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.306.345 350,000(đ) 34
Mua sim
0814.406.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0814.536.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0853.659.345 350,000(đ) 48
Mua sim
0825.930.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0825.450.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0814.256.345 350,000(đ) 38
Mua sim
08166.35.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.175.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0825.709.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0815.478.345 350,000(đ) 45
Mua sim
08237.46.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0814.758.345 350,000(đ) 45
Mua sim
0825.680.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0849.683.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0826.031.345 350,000(đ) 32
Mua sim
0849.483.345 350,000(đ) 48
Mua sim
0827.528.345 350,000(đ) 44
Mua sim
0843.350.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0845.093.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0848.573.345 350,000(đ) 47
Mua sim
08186.25.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0842.089.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0843.285.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0848.016.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0842.527.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0818.913.345 350,000(đ) 42
Mua sim
085.83.87.345 350,000(đ) 51
Mua sim
08586.21.345 350,000(đ) 42
Mua sim
08539.63.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0852.806.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0843.308.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0819.475.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0825.219.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0828.051.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0827.907.345 350,000(đ) 45
Mua sim
0814.617.345 350,000(đ) 39
Mua sim
08198.25.345 350,000(đ) 45
Mua sim
0842.065.345 350,000(đ) 37
Mua sim
0815.047.345 350,000(đ) 37
Mua sim
0852.397.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0818.970.345 350,000(đ) 45
Mua sim
0823.573.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0846.031.345 350,000(đ) 34
Mua sim
0859.125.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0816.165.345 350,000(đ) 39
Mua sim
082.86.07.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0845.169.345 350,000(đ) 45
Mua sim
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website Sodidong.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Sodidong.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0339.337.337Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 

0824.210.888

0399.337.337

0799.004.004

 

Thời Gian Làm Việc

24/24

 

KHIẾU NẠI: 0799.004.004

 

Đăng bán sim

Hotline

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy

Tin tức

Chọn theo giá tiền

Chọn sim theo tỉnh

Tải bảng sim số đẹp

Tải bảng số riêng

Nhận báo giá
Copyright 2018 © sodidong.vn

Hotline: 0824.210.888 - 0339.337.337
0824.210.888