Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Đơn đặt hàng

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số


Danh sách sim số đẹp

> Trang :4
STT Số - Giá - Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
241 0828.526.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
242 0818.719.456 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
243 0842.089.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
244 08186.25.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
245 0854.650.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
246 0848.573.345 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
247 0845.093.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
248 0825.709.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
249 08.4477.2456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
250 08138.25.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
251 0826.967.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
252 0847.107.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
253 08.5225.4456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
254 0814.306.345 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
255 0812.429.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
256 0814.406.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
257 0826.150.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
258 0814.256.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
259 0825.450.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
260 0825.930.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
261 08477.92.456 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
262 0853.659.345 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
263 0814.536.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
264 0816.582.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
265 0853.138.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
266 0826.319.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
267 0815.165.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
268 0815.776.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
269 0856.638.456 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
270 0828.165.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
271 084.2008.345 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
272 0814.175.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
273 08166.35.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
274 08228.25.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
275 0829.478.456 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
276 0828.167.234 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
277 08228.09.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
278 08266.29.456 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
279 0826.049.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
280 0815.638.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
281 0812.836.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
282 085.717.1386 490,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
283 085.777.63.86 490,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
284 0853.69.13.86 490,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
285 082.6868.102 630,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
286 0826.8868.16 630,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
287 0826.228.078 630,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
288 0855.86.75.79 630,000 đ 60
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
289 085.8668.102 630,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
290 0858.279.078 630,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
291 0859.79.81.89 630,000 đ 64
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
292 085.6688.138 630,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
293 0856.79.38.99 630,000 đ 64
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
294 085.866.83.98 630,000 đ 61
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
295 081.8866.977 630,000 đ 60
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
296 085.8668.583 630,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
297 083.8989.365 630,000 đ 59
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
298 0818.63.8883 630,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
299 0818.8668.36 630,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
300 083.6886.138 630,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
301 0826.8866.18 630,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
302 0852.112.179 630,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
303 085.6868.012 630,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
304 082.8686.126 630,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
305 0944.133.886 650,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
306 0856.21.22.86 720,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
307 0853.13.15.86 720,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
308 0856.11.55.86 720,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
309 0823.89.63.86 720,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
310 0859.20.21.86 720,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
311 0859.75.75.86 720,000 đ 60
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
312 0854.93.85.86 720,000 đ 56
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
313 0857.66.85.86 720,000 đ 59
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
314 0828.86.13.86 999,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
315 0858.28.26.28 999,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
316 0822.89.83.89 1,100,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
317 0854.936.777 1,100,000 đ 56
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
318 0846.89.86.89 1,100,000 đ 66
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
319 0844.386.777 1,100,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
320 08.1283.1238 2,000,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
- Số - - Giá - Tổng Đặt Mua
0828.526.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0818.719.456 350,000(đ) 49
Mua sim
0842.089.345 350,000(đ) 43
Mua sim
08186.25.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0854.650.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0848.573.345 350,000(đ) 47
Mua sim
0845.093.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0825.709.345 350,000(đ) 43
Mua sim
08.4477.2456 350,000(đ) 47
Mua sim
08138.25.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0826.967.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0847.107.456 350,000(đ) 42
Mua sim
08.5225.4456 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.306.345 350,000(đ) 34
Mua sim
0812.429.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.406.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0826.150.456 350,000(đ) 37
Mua sim
0814.256.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0825.450.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0825.930.345 350,000(đ) 39
Mua sim
08477.92.456 350,000(đ) 52
Mua sim
0853.659.345 350,000(đ) 48
Mua sim
0814.536.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0816.582.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0853.138.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0826.319.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0815.165.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0815.776.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0856.638.456 350,000(đ) 51
Mua sim
0828.165.345 350,000(đ) 42
Mua sim
084.2008.345 350,000(đ) 34
Mua sim
0814.175.345 350,000(đ) 38
Mua sim
08166.35.345 350,000(đ) 41
Mua sim
08228.25.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0829.478.456 350,000(đ) 53
Mua sim
0828.167.234 350,000(đ) 41
Mua sim
08228.09.345 350,000(đ) 41
Mua sim
08266.29.456 350,000(đ) 48
Mua sim
0826.049.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0815.638.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0812.836.456 350,000(đ) 43
Mua sim
085.717.1386 490,000(đ) 46
Mua sim
085.777.63.86 490,000(đ) 57
Mua sim
0853.69.13.86 490,000(đ) 49
Mua sim
082.6868.102 630,000(đ) 41
Mua sim
0826.8868.16 630,000(đ) 53
Mua sim
0826.228.078 630,000(đ) 43
Mua sim
0855.86.75.79 630,000(đ) 60
Mua sim
085.8668.102 630,000(đ) 44
Mua sim
0858.279.078 630,000(đ) 54
Mua sim
0859.79.81.89 630,000(đ) 64
Mua sim
085.6688.138 630,000(đ) 53
Mua sim
0856.79.38.99 630,000(đ) 64
Mua sim
085.866.83.98 630,000(đ) 61
Mua sim
081.8866.977 630,000(đ) 60
Mua sim
085.8668.583 630,000(đ) 57
Mua sim
083.8989.365 630,000(đ) 59
Mua sim
0818.63.8883 630,000(đ) 53
Mua sim
0818.8668.36 630,000(đ) 54
Mua sim
083.6886.138 630,000(đ) 51
Mua sim
0826.8866.18 630,000(đ) 53
Mua sim
0852.112.179 630,000(đ) 36
Mua sim
085.6868.012 630,000(đ) 44
Mua sim
082.8686.126 630,000(đ) 47
Mua sim
0944.133.886 650,000(đ) 46
Mua sim
0856.21.22.86 720,000(đ) 40
Mua sim
0853.13.15.86 720,000(đ) 40
Mua sim
0856.11.55.86 720,000(đ) 45
Mua sim
0823.89.63.86 720,000(đ) 53
Mua sim
0859.20.21.86 720,000(đ) 41
Mua sim
0859.75.75.86 720,000(đ) 60
Mua sim
0854.93.85.86 720,000(đ) 56
Mua sim
0857.66.85.86 720,000(đ) 59
Mua sim
0828.86.13.86 999,000(đ) 50
Mua sim
0858.28.26.28 999,000(đ) 49
Mua sim
0822.89.83.89 1,100,000(đ) 57
Mua sim
0854.936.777 1,100,000(đ) 56
Mua sim
0846.89.86.89 1,100,000(đ) 66
Mua sim
0844.386.777 1,100,000(đ) 54
Mua sim
08.1283.1238 2,000,000(đ) 36
Mua sim
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website Sodidong.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Sodidong.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0339.337.337Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 

0824.210.888

0399.337.337

0799.004.004

 

Thời Gian Làm Việc

24/24

 

KHIẾU NẠI: 0799.004.004

 

Đăng bán sim

Hotline

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy

Tin tức

Chọn theo giá tiền

Chọn sim theo tỉnh

Tải bảng sim số đẹp

Tải bảng số riêng

Nhận báo giá
Copyright 2018 © sodidong.vn

Hotline: 0824.210.888 - 0339.337.337
0824.210.888