Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Đơn đặt hàng

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số


Danh sách sim số đẹp

> Trang :3
STT Số - Giá - Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
161 0819.283.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
162 084.79.11.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
163 0847.304.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
164 0815.318.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
165 0814.160.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
166 0842.528.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
167 0812.960.456 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
168 0857.351.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
169 0845.150.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
170 0849.661.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
171 0815.984.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
172 0812.835.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
173 0859.261.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
174 0848.461.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
175 0843.473.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
176 0824.132.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
177 085.969.1456 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
178 0842.470.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
179 0847.856.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
180 0846.019.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
181 0853.371.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
182 0847.401.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
183 0814.024.345 350,000 đ 31
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
184 0855.872.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
185 0829.780.456 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
186 0847.956.345 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
187 0818.314.345 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
188 0829.580.345 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
189 0847.120.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
190 0854.601.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
191 0852.480.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
192 0846.204.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
193 0818.240.456 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
194 0842.673.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
195 0815.243.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
196 0819.306.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
197 0826.402.456 350,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
198 0825.071.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
199 0846.265.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
200 0814.948.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
201 0815.496.456 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
202 0859.221.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
203 0818.917.456 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
204 0815.548.345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
205 0817.847.345 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
206 0826.461.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
207 0817.425.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
208 08586.97.345 350,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
209 0816.437.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
210 0817.084.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
211 0846.251.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
212 08166.38.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
213 0852.370.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
214 0826.031.345 350,000 đ 32
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
215 0849.683.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
216 0824.934.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
217 0825.674.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
218 0825.680.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
219 0827.712.456 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
220 08477.36.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
221 0814.758.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
222 0849.483.345 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
223 0847.589.234 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
224 0847.532.234 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
225 0827.497.456 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
226 08237.46.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
227 0815.478.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
228 084.77.31.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
229 0815.019.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
230 0827.528.345 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
231 0843.350.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
232 08138.27.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
233 0818.210.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
234 0845.624.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
235 0848.016.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
236 0812.719.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
237 0844.960.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
238 0843.285.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
239 0812.154.456 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
240 0812.054.456 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
- Số - - Giá - Tổng Đặt Mua
0819.283.345 350,000(đ) 43
Mua sim
084.79.11.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0847.304.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0815.318.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.160.456 350,000(đ) 35
Mua sim
0842.528.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0812.960.456 350,000(đ) 41
Mua sim
0857.351.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0845.150.456 350,000(đ) 38
Mua sim
0849.661.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0815.984.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0812.835.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0859.261.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0848.461.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0843.473.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0824.132.456 350,000(đ) 35
Mua sim
085.969.1456 350,000(đ) 53
Mua sim
0842.470.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0847.856.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0846.019.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0853.371.456 350,000(đ) 42
Mua sim
0847.401.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0814.024.345 350,000(đ) 31
Mua sim
0855.872.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0829.780.456 350,000(đ) 49
Mua sim
0847.956.345 350,000(đ) 51
Mua sim
0818.314.345 350,000(đ) 37
Mua sim
0829.580.345 350,000(đ) 44
Mua sim
0847.120.456 350,000(đ) 37
Mua sim
0854.601.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0852.480.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0846.204.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0818.240.456 350,000(đ) 38
Mua sim
0842.673.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0815.243.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0819.306.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0826.402.456 350,000(đ) 37
Mua sim
0825.071.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0846.265.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0814.948.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0815.496.456 350,000(đ) 48
Mua sim
0859.221.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0818.917.456 350,000(đ) 49
Mua sim
0815.548.345 350,000(đ) 43
Mua sim
0817.847.345 350,000(đ) 47
Mua sim
0826.461.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0817.425.345 350,000(đ) 39
Mua sim
08586.97.345 350,000(đ) 55
Mua sim
0816.437.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0817.084.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0846.251.345 350,000(đ) 38
Mua sim
08166.38.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0852.370.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0826.031.345 350,000(đ) 32
Mua sim
0849.683.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0824.934.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0825.674.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0825.680.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0827.712.456 350,000(đ) 42
Mua sim
08477.36.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0814.758.345 350,000(đ) 45
Mua sim
0849.483.345 350,000(đ) 48
Mua sim
0847.589.234 350,000(đ) 50
Mua sim
0847.532.234 350,000(đ) 38
Mua sim
0827.497.456 350,000(đ) 52
Mua sim
08237.46.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0815.478.345 350,000(đ) 45
Mua sim
084.77.31.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0815.019.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0827.528.345 350,000(đ) 44
Mua sim
0843.350.345 350,000(đ) 35
Mua sim
08138.27.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0818.210.456 350,000(đ) 35
Mua sim
0845.624.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0848.016.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0812.719.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0844.960.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0843.285.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0812.154.456 350,000(đ) 36
Mua sim
0812.054.456 350,000(đ) 35
Mua sim
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website Sodidong.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Sodidong.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0339.337.337Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 

0824.210.888

0399.337.337

0799.004.004

 

Thời Gian Làm Việc

24/24

 

KHIẾU NẠI: 0799.004.004

 

Đăng bán sim

Hotline

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy

Tin tức

Chọn theo giá tiền

Chọn sim theo tỉnh

Tải bảng sim số đẹp

Tải bảng số riêng

Nhận báo giá
Copyright 2018 © sodidong.vn

Hotline: 0824.210.888 - 0339.337.337
0824.210.888