Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Đơn đặt hàng

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số


Danh sách sim số đẹp

> Trang :2
STT Số - Giá - Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
81 08588.96.456 350,000 đ 59
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
82 0828.051.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
83 0854.635.456 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
84 0825.219.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
85 0842.605.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
86 0828.370.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
87 0819.475.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
88 08239.64.456 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
89 0843.308.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
90 0812.674.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
91 08467.22.456 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
92 0856.93.15.86 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
93 083.6688.318 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
94 082.99.32.898 350,000 đ 58
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
95 0833.36.26.89 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
96 0813.566.898 350,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
97 085.8668.955 350,000 đ 60
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
98 082.89.89.007 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
99 0819.22.35.89 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
100 0856.8688.35 350,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
101 081.66888.17 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
102 085.6868.163 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
103 083.6688.396 350,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
104 085.6868.563 350,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
105 082.6688.922 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
106 0852.19.32.86 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
107 0855.29.63.86 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
108 085.616.33.86 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
109 0855.32.95.86 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
110 0853.18.33.86 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
111 0852.15.75.86 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
112 0858.05.62.86 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
113 0852.77.35.86 350,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
114 0818.738.456 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
115 0855.96.33.86 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
116 082.6886.125 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
117 083.6886.298 350,000 đ 58
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
118 0826.571.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
119 0813.506.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
120 0815.406.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
121 0848.307.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
122 0819.375.345 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
123 0813.219.456 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
124 0829.081.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
125 0816.275.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
126 0814.375.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
127 0822.052.456 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
128 0849.736.456 350,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
129 0845.401.345 350,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
130 082.77.83.234 350,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
131 0816.8686.23 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
132 083.688.63.62 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
133 0837.135.078 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
134 0852.481.345 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
135 0846.91.3345 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
136 0843.083.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
137 0814.935.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
138 0816.710.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
139 0815.306.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
140 0816.617.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
141 0847.218.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
142 0827.001.456 350,000 đ 33
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
143 0856.380.345 350,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
144 0819.318.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
145 0814.318.456 350,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
146 0817.219.456 350,000 đ 43
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
147 0812.507.345 350,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
148 0829.403.345 350,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
149 0855.974.456 350,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
150 0813.405.345 350,000 đ 33
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
151 08168.93.345 350,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
152 0842.983.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
153 0817.489.345 350,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
154 0826.437.456 350,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
155 08168.47.345 350,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
156 0814.371.345 350,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
157 0812.648.345 350,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
158 0847.793.345 350,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
159 0847.593.345 350,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
160 0843.093.345 350,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
- Số - - Giá - Tổng Đặt Mua
08588.96.456 350,000(đ) 59
Mua sim
0828.051.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0854.635.456 350,000(đ) 46
Mua sim
0825.219.345 350,000(đ) 39
Mua sim
0842.605.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0828.370.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0819.475.345 350,000(đ) 46
Mua sim
08239.64.456 350,000(đ) 47
Mua sim
0843.308.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0812.674.456 350,000(đ) 43
Mua sim
08467.22.456 350,000(đ) 44
Mua sim
0856.93.15.86 350,000(đ) 51
Mua sim
083.6688.318 350,000(đ) 51
Mua sim
082.99.32.898 350,000(đ) 58
Mua sim
0833.36.26.89 350,000(đ) 48
Mua sim
0813.566.898 350,000(đ) 54
Mua sim
085.8668.955 350,000(đ) 60
Mua sim
082.89.89.007 350,000(đ) 51
Mua sim
0819.22.35.89 350,000(đ) 47
Mua sim
0856.8688.35 350,000(đ) 57
Mua sim
081.66888.17 350,000(đ) 53
Mua sim
085.6868.163 350,000(đ) 51
Mua sim
083.6688.396 350,000(đ) 57
Mua sim
085.6868.563 350,000(đ) 55
Mua sim
082.6688.922 350,000(đ) 51
Mua sim
0852.19.32.86 350,000(đ) 44
Mua sim
0855.29.63.86 350,000(đ) 52
Mua sim
085.616.33.86 350,000(đ) 46
Mua sim
0855.32.95.86 350,000(đ) 51
Mua sim
0853.18.33.86 350,000(đ) 45
Mua sim
0852.15.75.86 350,000(đ) 47
Mua sim
0858.05.62.86 350,000(đ) 48
Mua sim
0852.77.35.86 350,000(đ) 51
Mua sim
0818.738.456 350,000(đ) 50
Mua sim
0855.96.33.86 350,000(đ) 53
Mua sim
082.6886.125 350,000(đ) 46
Mua sim
083.6886.298 350,000(đ) 58
Mua sim
0826.571.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0813.506.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0815.406.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0848.307.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0819.375.345 350,000(đ) 45
Mua sim
0813.219.456 350,000(đ) 39
Mua sim
0829.081.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0816.275.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0814.375.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0822.052.456 350,000(đ) 34
Mua sim
0849.736.456 350,000(đ) 52
Mua sim
0845.401.345 350,000(đ) 34
Mua sim
082.77.83.234 350,000(đ) 44
Mua sim
0816.8686.23 350,000(đ) 48
Mua sim
083.688.63.62 350,000(đ) 50
Mua sim
0837.135.078 350,000(đ) 42
Mua sim
0852.481.345 350,000(đ) 40
Mua sim
0846.91.3345 350,000(đ) 43
Mua sim
0843.083.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0814.935.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0816.710.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0815.306.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0816.617.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0847.218.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0827.001.456 350,000(đ) 33
Mua sim
0856.380.345 350,000(đ) 42
Mua sim
0819.318.456 350,000(đ) 45
Mua sim
0814.318.456 350,000(đ) 40
Mua sim
0817.219.456 350,000(đ) 43
Mua sim
0812.507.345 350,000(đ) 35
Mua sim
0829.403.345 350,000(đ) 38
Mua sim
0855.974.456 350,000(đ) 53
Mua sim
0813.405.345 350,000(đ) 33
Mua sim
08168.93.345 350,000(đ) 47
Mua sim
0842.983.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0817.489.345 350,000(đ) 49
Mua sim
0826.437.456 350,000(đ) 45
Mua sim
08168.47.345 350,000(đ) 46
Mua sim
0814.371.345 350,000(đ) 36
Mua sim
0812.648.345 350,000(đ) 41
Mua sim
0847.793.345 350,000(đ) 50
Mua sim
0847.593.345 350,000(đ) 48
Mua sim
0843.093.345 350,000(đ) 39
Mua sim
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website Sodidong.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Sodidong.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0339.337.337Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 

0824.210.888

0399.337.337

0799.004.004

 

Thời Gian Làm Việc

24/24

 

KHIẾU NẠI: 0799.004.004

 

Đăng bán sim

Hotline

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy

Tin tức

Chọn theo giá tiền

Chọn sim theo tỉnh

Tải bảng sim số đẹp

Tải bảng số riêng

Nhận báo giá
Copyright 2018 © sodidong.vn

Hotline: 0824.210.888 - 0339.337.337
0824.210.888