Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Đơn đặt hàng

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số


Danh sách sim số đẹp

STT Số Tăng - Giá - Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0848.239.186 390,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
2 0886.42.9936 390,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
3 083.65.888.12 720,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
4 0835.916.885 720,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
5 0857.138.683 720,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
6 084.995.83.69 720,000 đ 61
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
7 0822.89.6263 720,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
8 0853.613.363 720,000 đ 38
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
9 085.737.80.86 720,000 đ 52
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
10 0853.115.136 720,000 đ 33
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
11 085.242.0486 720,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
12 0858.698.992 720,000 đ 64
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
13 0857.158.638 720,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
14 0826.153.653 720,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
15 084.32.999.56 720,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
16 0845.99.83.69 720,000 đ 61
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
17 085.918.83.69 720,000 đ 57
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
18 0932.919.332 720,000 đ 41
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
19 08.330.888.27 720,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
20 0835.886.232 720,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
21 0835.988.633 720,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
22 08.221.666.35 720,000 đ 39
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
23 0857.221.885 720,000 đ 46
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
24 0825.988.676 720,000 đ 59
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
25 0835.916.616 720,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
26 0835.988.658 720,000 đ 60
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
27 08.272.52.169 720,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
28 084.808.16.69 720,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
29 084.565.76.69 720,000 đ 56
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
30 0829.155.383 720,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
31 081.434.1268 720,000 đ 37
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
32 0822.966.533 720,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
33 084.22.999.67 720,000 đ 56
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
34 082.272.1219 720,000 đ 34
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
35 082.59.666.12 720,000 đ 45
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
36 0827.665.836 720,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
37 0853.795.136 720,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
38 084.79.315.86 720,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
39 084.64.212.36 720,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
40 082.53.125.86 720,000 đ 40
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
41 08.252.666.45 720,000 đ 44
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
42 0941.681.139 720,000 đ 42
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
43 08.353.888.26 720,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
44 0853.67.82.69 720,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
45 084.95.69.366 720,000 đ 56
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
46 084.37.999.81 720,000 đ 58
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
47 08.226.999.23 720,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
48 0826.112.663 720,000 đ 35
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
49 08.555.94.189 720,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
50 0836.885.683 720,000 đ 55
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
51 0829.162.698 720,000 đ 51
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
52 08.337.888.17 720,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
53 08.232.999.65 720,000 đ 53
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
54 0844.386.777 1,100,000 đ 54
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
55 0854.936.777 1,100,000 đ 56
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
56 0858.28.26.28 1,550,000 đ 49
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
57 0854.01.1368 1,700,000 đ 36
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
58 0848.54.1368 1,700,000 đ 47
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
59 0838.49.1368 1,700,000 đ 50
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
60 079.3137.666 2,200,000 đ 48
Mua sim
Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Tăng - Giá - Giảm Tổng Đặt Mua
0848.239.186 390,000(đ) 49
Mua sim
0886.42.9936 390,000(đ) 55
Mua sim
083.65.888.12 720,000(đ) 49
Mua sim
0835.916.885 720,000(đ) 53
Mua sim
0857.138.683 720,000(đ) 49
Mua sim
084.995.83.69 720,000(đ) 61
Mua sim
0822.89.6263 720,000(đ) 46
Mua sim
0853.613.363 720,000(đ) 38
Mua sim
085.737.80.86 720,000(đ) 52
Mua sim
0853.115.136 720,000(đ) 33
Mua sim
085.242.0486 720,000(đ) 39
Mua sim
0858.698.992 720,000(đ) 64
Mua sim
0857.158.638 720,000(đ) 51
Mua sim
0826.153.653 720,000(đ) 39
Mua sim
084.32.999.56 720,000(đ) 55
Mua sim
0845.99.83.69 720,000(đ) 61
Mua sim
085.918.83.69 720,000(đ) 57
Mua sim
0932.919.332 720,000(đ) 41
Mua sim
08.330.888.27 720,000(đ) 47
Mua sim
0835.886.232 720,000(đ) 45
Mua sim
0835.988.633 720,000(đ) 53
Mua sim
08.221.666.35 720,000(đ) 39
Mua sim
0857.221.885 720,000(đ) 46
Mua sim
0825.988.676 720,000(đ) 59
Mua sim
0835.916.616 720,000(đ) 45
Mua sim
0835.988.658 720,000(đ) 60
Mua sim
08.272.52.169 720,000(đ) 42
Mua sim
084.808.16.69 720,000(đ) 50
Mua sim
084.565.76.69 720,000(đ) 56
Mua sim
0829.155.383 720,000(đ) 44
Mua sim
081.434.1268 720,000(đ) 37
Mua sim
0822.966.533 720,000(đ) 44
Mua sim
084.22.999.67 720,000(đ) 56
Mua sim
082.272.1219 720,000(đ) 34
Mua sim
082.59.666.12 720,000(đ) 45
Mua sim
0827.665.836 720,000(đ) 51
Mua sim
0853.795.136 720,000(đ) 47
Mua sim
084.79.315.86 720,000(đ) 51
Mua sim
084.64.212.36 720,000(đ) 36
Mua sim
082.53.125.86 720,000(đ) 40
Mua sim
08.252.666.45 720,000(đ) 44
Mua sim
0941.681.139 720,000(đ) 42
Mua sim
08.353.888.26 720,000(đ) 51
Mua sim
0853.67.82.69 720,000(đ) 54
Mua sim
084.95.69.366 720,000(đ) 56
Mua sim
084.37.999.81 720,000(đ) 58
Mua sim
08.226.999.23 720,000(đ) 50
Mua sim
0826.112.663 720,000(đ) 35
Mua sim
08.555.94.189 720,000(đ) 54
Mua sim
0836.885.683 720,000(đ) 55
Mua sim
0829.162.698 720,000(đ) 51
Mua sim
08.337.888.17 720,000(đ) 53
Mua sim
08.232.999.65 720,000(đ) 53
Mua sim
0844.386.777 1,100,000(đ) 54
Mua sim
0854.936.777 1,100,000(đ) 56
Mua sim
0858.28.26.28 1,550,000(đ) 49
Mua sim
0854.01.1368 1,700,000(đ) 36
Mua sim
0848.54.1368 1,700,000(đ) 47
Mua sim
0838.49.1368 1,700,000(đ) 50
Mua sim
079.3137.666 2,200,000(đ) 48
Mua sim
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website Sodidong.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Sodidong.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0339.337.337Hỗ trợ khách hàng

HOTLINE

 

0824.210.888

0399.337.337

0799.004.004

 

Thời Gian Làm Việc

24/24

 

KHIẾU NẠI: 0799.004.004

 

Đăng bán sim

Hotline

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Số đẹp theo phong thủy

Tin tức

Chọn theo giá tiền

Chọn sim theo tỉnh

Tải bảng sim số đẹp

Tải bảng số riêng

Nhận báo giá
Copyright 2018 © sodidong.vn

Hotline: 0824.210.888 - 0339.337.337
0824.210.888